Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kasutusjuhendid

NimetusMaterjal
Visuaalne juhendhttps://3j3ags.axshare.com/#g=1&p=sissejuhatus
Üldhariduskool juhend kodulehe adminile
Üldhariduskool juhend sisse loginud kasutajale
 Kutse/kõrgkool juhend kodulehe adminile
 Kutse/kõrgkool juhend sisse loginud kasutajale
Õppevideod Kõrg- ja kutsekooli instantsi näitelÕppevideod kutse- ja kõrgkooli näitel

Kasutustingimused

NimetusFail
Leping koos kasutustingimustega
 Kasutustingimused

Kontakt platvormiga liitumiseks ja täiendava info saamiseks :

veebiplatvorm@hitsa.ee

  • No labels