E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppevara moderaatorite võrgustiku tööd koordineerib Sihtasutus Innove, koordinaatoriks on Kristi Semidor (kristi.semidor@innove.ee). Eksperdid vaatavad jooksvalt üle e-Koolikotti lisatud õppematerjale, neil on õigus materjale sisu korrektsuse huvides ka parandada ning otsustada selle üle, kas ebasobivaks märgitud õppevara muudetakse või kustutatakse.

e-Koolikoti õppevara vaatavad üle aineühenduste nimetatud eksperdid:

 • Alusharidus: Anneli Mõtsmees, Linda Helene Sillat (Eesti Lasteaednike Liit, AHI)
 • Matemaatika: Sirje Sild (Eesti Koolimatemaatika Ühendus) 
 • Informaatika: Rasmus Kits (Informaatikaõpetajate Selts) 
 • Eesti keel ja kirjandus: Anneliis Liblik, Aime Klandorf, Helle-Mari Märtson (Eesti Emakeeleõpetajate Selts) 
 • Eesti keel teise keelena: Merle Taggu (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit) 
 • Vene keel ja kirjandus emakeelena: Irina Lužnova, Natalja Mahhova, Svetlana Panfiljonok, Jelena Moisejeva (Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate liit)
 • Inglise keel: Meeri Sild, Kristi Vahenurm (Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts) 
 • Vene keel võõrkeelena: Jelena Panfilova, Lilia Bulai (Vene Keele Õpetajate Selts) 
 • Saksa keel: Kalle Lina (Eesti Saksa keele Õpetajate Selts) 
 • Soome keel: Ilona Säälik, Kai Tiislär, Karola Velberg, Margit Alliksaar (Eesti Soome Keele Õpetajate Selts) 
 • Ajalugu, ühiskonnaõpetus: Madli-Maria Naulainen, Evelin Tiiter (Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts) 
 • Inimeseõpetus: Silja Piir, Krista Saadoja (Inimeseõpetuse Ühing) 
 • Bioloogia: Urmas Tokko, Urve Jõgi, Aiki Jõgeva (Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing)
 • Geograafia: Priit Pensa, Vaike Rootsmaa, Reet Tuisk (Eesti Geograafiaõpetajate Ühing) 
 • Füüsika: Erkki Tempel (Eesti Füüsika Selts) 
 • Keemia: Erkki Tempel, Kristelle Kaarmaa (Eesti Keemiaõpetajate Liit) 
 • Kehaline kasvatus: Ingrit Keerma, Leelo Paju, Leila Marruš (Kehalise Kasvatuse Liit) 
 • Kunstiõpetus: Liia Jung, Indrek Raudsepp, Tiina Treibold (Kunstihariduse Ühing) 
 • Käsitöö, kodundus: Siret Lahemaa, Raili Kaubi (Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita") 

 • Tehnoloogiaõpetus: Margus Mikkor, Urmas Heinaste, Mart Soobik (Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit) 

 • Muusikaõpetus: Inge Lahtmets, Ester Pomerants (Eesti Muusikaõpetajate Liit) 
 • Majandusõpetus: Karin Tensing (Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts) 
 • No labels