e-Koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siit leiab täpsemat infot e-Koolikoti kasutamise, õppevara ekspertide jm kohta. Vasakul asuvast menüüst tuleb valida teema, mis huvitab. 

e-Koolikotiga on liidestatud Koolielus ja e-õppe repositooriumis olevad õppematerjalid. 

e-Koolikoti digiõppevara vaatavad üle aineühendusi esindavad aineeksperdid


Infot uuendatakse jooksvalt. 

  • No labels