Põhikooli lõpueksami e-protokolli täidab kooli administraator, aineõpetaja või protokollisisestaja. Selleks tuleb:

 • valida Tsentraalsed testid –> Testi toimumise protokolli koostamine.
 • Klõpsata vajalikul testil.
 • Avanenud protokolli vormis tuleb täita õpilaste eksami tulemused (punktid). Kui kool soovib hiljem saada statistikat ka ülesannete ja osaoskuste kaupa, siis tuleb testi tulemus sisestada ülesannete kaupa (nupp Ülesannete punktid).
 • Kui eksam on kaheosaline (suuline ja kirjalik), on vaja protokolli kanda punktid suulise ja kirjaliku osa eest eraldi.
 • Eksami (osast) puudunud, kõrvaldatud või eksami (osa) katkestanud õpilaste tulemuseks tuleb kirjutada kriips ning kõrval avanevas rippmenüüs teha valik (puudus, kõrvaldati, katkestas).
 • Iga õpilase soorituse kohta on võimalik kirjutada märkused (rea lõpus nupp Lisainfo). Õpilasele taotletud erivajadused on õpilase nime taga veerus Erivajadused. Kui eksamil tegelikult eritingimust ei rakendatud, tuleb õpilase erivajaduste nupul klõpsata ning teha märge ruutu Ei kasutatud ning Salvesta.
 • Protokolli allosas on lahter Kooli käskkirja number, eksamikomisjoni liikmete eriarvamused, märkused. Sellesse kanda:
  • Juhul, kui eksamikomisjoni liikmed pole EISis testi läbiviimise korraldamise lehel märgitud, kooli direktori käskkirja number, millega kinnitati eksamikomisjoni koosseis.
  • Komisjoni liikmete eriarvamused.
  • Märkused.
 • Pärast protokolli täitmist vajutada Salvesta.
 • Täidetud protokolli on võimalik kasutada soovi korral ka Excelis.
 • Protokolli kinnitamiseks valida üleval sakk Kinnitamine. Nupuga Koosta protokolli eelvaade kuvatakse protokolli eelvaade ja vajadusel saab peale eelvaate loomist protokollis teha muudatusi. Nupuga Koosta protokoll protokoll kinnitatakse.
 • Protokolli allkirjastab komisjoni esimees Allkirjasta mobiil-ID abil või Allkirjasta ID-kaardiga. Kui digiallkirjastamisega on probleeme, saab abi sellelt lehelt. Protokolli on võimalik allkirjastada ka, kui laadida see alla (salvestada arvutisse), allkirjastada EISi-väliselt ja laadida uuesti EISi. • No labels