Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ID 4624 test keskkonnas

Avatud vastusega küsimuse/lünga ülesandeid on võimalik mitmel erineval viisil koostada. Peamised variandid on siin järgnevalt ära toodud. Tehniline töökäsk mõlema ülesandetüübi puhul on: "Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus."

Multimedia
nameEIS_AVL.mp4
width900
height640

Sisukord:

Children Display
alltrue
depth3