Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Üldise küberturvalisuse olukorra kohta saab infot RIA poolt regulaarselt koostatavad kokkuvõtte põhjal , vt  https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/olukord-kuberruumis.html#kuukokkuvotted

RIA küberutvalisuse teemaline blogi on leitav aadressil https://blog.ria.ee/

Hea ülevaade infoturbe põhitõdedest on Arvutikatse veebilehel https://www.arvutikaitse.ee/arvutikaitse-algtoed/

10 KÄSKU KÜBEROHU ENNETAMISEKS

...