Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EstCORE 2 on seotud järgmiste teenustega rakendamisel vajalikud teenused.

Õpiraja korjamise teenus

...