Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

II konsultatsioon (01.03.2021) (A. Krull, D. Veskimägi, I. Maadvere, A. Jõesalu)

Vastatud küsimused

Aljärgnevalt on toodud küsimused Küsimused ja vastused teemade kaupa. Sulgudes on , sulgudes vastanud haridustehnoloogi nimi, kes vastas küsimusele.

Distantsõppe korraldus

Kas ja kuidas peaks distantsõppes ümber tegema hindamise? (I. Maadvere)

...