Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toimunud distantsõppe konsultatsioonid: 

...

Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused teemade kaupa, sulgudes vastanud haridustehnoloogi nimi.

Distantsõppe korraldus

Videotund

Keskkonnad ja töövahendid

Õppematerjalid

Seadus