Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Harno koolituskeskus pakub mitmeid koolitusi õpetajatele, haridustehnoloogidele ja koolijuhtidele distantsõppe toetamiseks.

Nipp(lightbulb)Kui soovid, et Distantsõppe teema jääks ühte sirvikuaknasse alles, ava link paremhiireklõpsuga ja vali "Ava link uuel vahelehel" (Open link in new tab)


(warning) Siit saad vajadusel kohe huvipakkuva teema juurde liikuda!

Table of Contents
typeflat


Tellimuskoolitused

Harno koolituskeskusel on mitmeid digipädevusalaseid sisekoolitusi, kus osaleb ühe kooli meeskond. Koolitus on distantsõppe vormis, seda viib läbi praktikust koolitaja ning on tasuta. Praegusel ajal eriti vajalikud, distantsõpet toetavad tellimuskoolitused:

Õpikeskkond MS Teams
Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2172
Tellimiseks võta ühendust: triin.kaasik@harno.ee 

Digialgus - Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid
Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2166
Tellimiseks võta ühendust: triin.saar@harno.ee 

Õpiraskustega õppija õppetegevuse toetamine IKT abil
Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/1444
Tellimiseks võta ühendust: triin.saar@harno.ee 


Kalendrikoolitused

Avatud kalendrikoolitustele on oodatud kõik haridustöötajad osalema individuaalselt või kolleegidega, õpe toimub 2021 kevadel veebi teel. Koolitajad on igapäevaselt haridusmaastikul tegutsevad ning koolitused on kompaktsed ja lahendusi pakkuvad. 

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: suhtlus ja koostöö ning sisuloome kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

22.03.2021 - 11.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5473
Koolitus keskendub kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi. Fookuses on suhtlus ja koostöö digikeskkonnas ning digisisu loomine.

H5P õigekeelsuskontrolli koostamine
24.03.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5384
Loome keele õppimist toetavaid õppematerjale ja kasutame selleks sisutüüpe Advanced Fill the Blank, Dialog cards, Speak the Words, Audio Recorder, Mark the Words, Dictation.

Lihtsad visualiseerimise vahendid õpetajale
29.03.2021 - 11.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5449

eTwinningu veebikursus

04.04.2021 - 02.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5211
Veebikursusel tutvume veebipõhise rahvusvahelise koostöö ning projektõppe võimalustega Eesti koolide ja lasteaedades, kasutades selleks eTwinningu platvormi. Just praegusel distantsõppe perioodil on rahvusvaheline koostöö võimalik vaid veebis ning selleks pakub eTwinningu platvorm tasuta, mugavaid ja turvalisi töövahendeid. 

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus
05.04.2021 - 06.06.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5469
Koolitus keskendub loodusainete ja inimeseõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus
05.04.2021 - 06.06.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5468
Koolitus keskendub keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale
05.04.2021 - 06.06.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5472
Koolitus keskendub lasteaia- ja klassiõpetajate digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: info- ja andmekirjaoskus ning hindamine kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses
12.04.2021-02.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5474
Koolitus keskendub kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi. Fookuses on info- ja andmekirjaoskus ning hindamine.

Multimeedia rakendamine õppetöös
12.04.2021-09.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5488
Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

H5P matemaatika ja keemia
14.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5385
Kasutame sisutüüpe Chart, Geogebra, Kekuke, Arithmetic QuiZ.

Google Classroom edasijõudnutele
15.04.2021 - 24.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5479

Interaktiivsete õppematerjalide loomine reaalainetes
17.04.2021 - 24.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5446 
Koolitusel tutvustatakse E-koolikoti sisuloome platvormi, selles olevaid reaalainete õppematerjale ning jagatakse kogemusi ja nõuandeid, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivseid õppematerjale

Liigu ja õpi. Aktiviseerivate tegevuste võimalusi distantsõppes. 

20.04.2021 - 30.04.2021 

https://koolitus.edu.ee/training/5577 

H5P - koostame stsenaariumit
28.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5388
Kasutame sisutüüpi Branching Scenario ja Course Presetation, image hotspots, interactive video.

H5P - loome interaktiivse esitluse
12.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5386
Kasutame sisutüüpe Advanced Fill the Blank, Single Choice set, Multiple Choice, Drag text, Summary, Dialog cards.

H5P - loome interaktiivse raamatu
26.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5387
Kasutame sisutüüpi Interactive Book ning selle sees Agmatto, Image hotspots, Find a hotspots, Image slider, true/false question, Timeline, Memory game.


(warning)Õpisündmused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta