Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Videojuhis, kuidas kooli administraator saab taotleda testi sooritajale erivajadust.

Multimedia
nameTesti sooritajale eritingimuse taotlemine ja taotletud eritingimuste vaatamine.mp4
width900
height640