Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mida konkreetsem fraas, seda parem. Üks sõna on liiga üldine, ei erista konkurentidest. Liiga pikka ja erilist fraasi tõenäoliselt keegi ei otsi.

Sobivate otsisõnade ja -fraaside leidmiseks on

...

nt programmid

...

:

Google Adsi märksõnade plaanija (https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/ )

...