Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lisaks lehe struktuurile (pealkirjade kasutus ja sisu tekstide liigendus) mõjutab Märksõnade õige kasutus veebilehel otsingumootorites veebilehe leitavust.

Otsimootorites otsivad lõppkasutajad märksõnade järgi. Püütakse ära arvata, mis sõnad kasutajaid huvitavad (

...

täpsemalt: mida otsimootor arvab, et kasutajad hindavad).

Mida konkreetsem fraas, seda parem. Üks sõna on liiga üldine, ei erista konkurentidest. Liiga pikka ja erilist fraasi tõenäoliselt keegi ei otsi.

...