Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NB! Juuni 2019 seisuga on lisatud uudisele SEO moodul, mis kuvab märksõnade optimaalseimat kasutust uudises. SEO mooduli kasutamine pole kohustuslik.

Uudises SEO mooduli kasutus

Multimedia
nameolulise uudise loomine.mp4
width800
height500