Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Haridus- ja Teadusministeerium – hm.ee

Kasulikud lingid haridusvaldkonnas

Rajaleidja – rajaleidja.ee

...

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur – ekka.edu.ee

Education Estonia – educationestonia.org

Hariduse IT-teenused – https://projektid.edu.ee/display/HTK/Harno+IT-teenuste+kataloog

Kasulikud lingid noortevaldkonnas

Eesti Noorsootöökeskus on nüüd noorteosakonna kooseisus Harnos – entk.ee

mitteformaalne.ee

archimedes.ee