Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

See videojuhend näitab, kuidas põhikooli lõpueksami e-protokolli saab täita kooli administraator, aineõpetaja või protokollisisestaja. 

Multimedia
namepohikooli_lopueksami_protokolli_taitmine.mp4