Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. vt Ärianalüüs- (link mittetoimivana pikalt, lisa käsitsi ette https://    projektid.hitsa.ee/pages/viewpage.action?pageId=547439148267544)
  2. Lahenduse esmane prototüüp (mock-up),
  3. Stiiliraamat (soovitused haridusasutustele kodulehtede disainiks).

...