Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

InfoksLingid
Ärianalüüs veebilehtede platvormileÄrianalüüs
Veebilehele info lisamise hea tavahttps://foorum.hitsa.ee/viewtopic.php?f=42&t=255
WCAG 2.0 juurdepääsetavuse nõue

https://www.mkm.ee/et/wcag-20-rakendusjuhised

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-et/

originaal: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

Värvi sobivus WCAG nõuetele: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

https://accessibility.twn.ee/

WCAG - Trinidad-Wiseman blogi

https://blog.twn.ee/et/kuidas-koik-juurdepaasetavusest-voidavad

WCAG 2.1 https://blog.twn.ee/et/Juurdep%C3%A4%C3%A4setavuse_uued_standardid

Üks tasuta pildipankhttps://pixabay.com/
Koolituste esitlused

Kooliveebid_slaidid_2018nov (1).pdf - Koolitus toimus 06.11.2018

Veebiplatvorm koolitus 06.03.19.pdf - Koolitus toimus 06.03.2019

Veebiplatvorm koolitus 23.05.pdf - Koolitus toimus 23.05.2019 (kutse- ja rakenduskõrgkoolide)

Veebiplatvorm koolitus 04.02.20.pdf - Koolitus üldiseks tutvustuseks

Veebilehe info Foorumishttps://foorum.hitsa.ee/viewforum.php?f=42

...