Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • HITSA Moodle kasutamiseks peavad kõik sisse loginud kasutajad nõustuma alates 28.05.2018 kasutustingimustega. Kasutustingimused inglise keeles.
  • Kasutajatugi toimib e-posti moodle@hitsa.ee kaudu, kuid soovitame enne kirjutamist lugeda ka KKK osa.
  • Kõikide HITSA Moodle't õppetöös kasutavate asutustega sõlmitakse teenuse kasutamise leping, milles kooliga lepitakse kokku teenuse kasutamise maht ja vastutus.
  • Moodle tööaeg ja jõudlus on kirjas siin.
  • Siit leiab erinevad juhend ja õppematerjalid Moodle kasutamiseks.
  • Moodles keelelise ebakorrektsuse või halvasti tõlgitud koha leidmisel võite sellest teada anda moodle@hitsa.ee või teha paranduse Moodle tõlkekeskkonnas.

...