e-Koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Alusharidus: Anneli Mõtsmees, Linda Helene Sillat (Eesti Lasteaednike Liit, AHI)
 • Matemaatika: Sirje Sild , Natalja Sazonova (Eesti Koolimatemaatika Ühendus) 
 • Informaatika: Rasmus Kits (Informaatikaõpetajate Selts) 
 • Eesti keel ja kirjandus: Anneliis Liblik, Aime Klandorf, Helle-Mari Märtson (Eesti Emakeeleõpetajate Selts) 
 • Eesti keel teise keelena: Merle Taggu (Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit) 
 • Vene keel ja kirjandus emakeelena: Irina Lužnova, Natalja Mahhova, Svetlana Panfiljonok, Jelena Moisejeva (Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate liit)
 • Inglise keel: Meeri Sild, Kristi Vahenurm (Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts) 
 • Vene keel võõrkeelena: Jelena Panfilova, Lilia Bulai (Vene Keele Õpetajate Selts) 
 • Saksa keel: Kalle Lina (Eesti Saksa keele Õpetajate Selts) 
 • Soome keel: Ilona Säälik, Kai Tiislär, Karola Velberg, Margit Alliksaar (Eesti Soome Keele Õpetajate Selts) 
 • Ajalugu, ühiskonnaõpetus: Madli-Maria Naulainen, Evelin Tiiter (Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts) 
 • Inimeseõpetus: Silja Piir, Krista Saadoja (Inimeseõpetuse Ühing) 
 • Bioloogia: Urmas Tokko, Urve Jõgi, Aiki Jõgeva (Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing)
 • Geograafia: Priit Pensa, Vaike Rootsmaa, Reet Tuisk (Eesti Geograafiaõpetajate Ühing) 
 • Füüsika: Erkki Tempel (Eesti Füüsika Selts) 
 • Keemia: Erkki Tempel, Kristelle Kaarmaa (Eesti Keemiaõpetajate Liit) 
 • Kehaline kasvatus: Ingrit Keerma, Leelo Paju, Leila Marruš (Kehalise Kasvatuse Liit) 
 • Kunstiõpetus: Liia Jung, Indrek Raudsepp, Tiina Treibold (Kunstihariduse Ühing) 
 • Käsitöö, kodundus: Siret Lahemaa, Raili Kaubi (Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita") 

 • Tehnoloogiaõpetus: Margus Mikkor, Urmas Heinaste, Mart Soobik (Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit) 

 • Muusikaõpetus: Inge Lahtmets, Ester Pomerants (Eesti Muusikaõpetajate Liit) 
 • Majandusõpetus: Karin Tensing (Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts)