Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NB! Mobiilses vaates avalehel väljakuvatud valdkonna pildid tulenevad ajaliselt esimesena lisatud eriala pildist. Vt kuidas lisada eriala: Sakkidega sisulehe loomine - eriala näitel

September 2019 uuendusega on võimalik lisada ka valdkondade lisaväärtusi, mis kuvatakse esilehel üksteise all.

Multimedia
nameTerminite lisamine.valdkonnad.mp4
width800
height500

...