Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NB! Sakkidega sisulehtede päised tuleb aktiveerida, et sakke lehel kuvataks (vt osa II)

NB2! Mobiilses vaates avalehel väljakuvatud valdkonna pildid tulenevad ajaliselt esimesena sellele valdkonnale lisatud erialale (sakile) lisatud pildist. 

Osa I. Sakkidega sisulehe loomine

...