Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Õppevideod on mõeldud aitamaks ehitada üles hardisuasutuste veebiplatvormile kooli veebileht. See on lisamaterjal visuaalsetele ja  pdf formaadis kasutusjuhenditele.

Õppevideod on valmistatud veebiplatvormi kutsekoolide instantsi põhjal:

...

Kutse- ja rakenduskõrgkoolide instantsi videod leiab siit: Õppevideod kutse- ja

...

rakenduskõrgkooli näitel

Üldhariduskoolide instansi videod leiab siit: Õppevideod üldhariduskooli näitel