Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sisu saab lisada:

 • Saab lisada kontakti lehelehe 

 • Saab lisada kooli maja(de) asukohad (Koht)

 • Läbi sisulehekülgede: Sisuleht lihtne, konsultatsiooniajad (vastavalt kontaktide all lisatud aegadele), teenused ja sakkidega sisulehe päised ehk eriala tüüp (nt õppesuund, ettevalmistuskursused jne)

 • Saab lisada päise juurde sakke - sakkidega sisuleht (kuvatakse sama tüübi päise juures)

 • Saab lisada uudiseid

 • Saab lisada sündmusi (Õppetöö ja huvitegevuse kalendritesse vastavalt lisatud märksõnadele)

 • Saab lisada koostööpartnereid ja tunnustusi avalehele (logo)

 • Saab luua veebivorme ja lisada neid sisulehtedele, mis seda võimaldavad (nt sündmusele)

 • Saab luua nädalamenüü ning lisada see Toitlustuse alla sakkidega lehena

 • Saab lisada kooli galerii

Page Tree
rootSisu lisamine (Ü)