Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

I järjekorra muutmine lohistades ja tähestikulisse järjekorda (saab ka antud vaates kaaluga määrata järjestust) -

...

juulikuu 2019

...

uuendus

Multimedia
nameKontaktide järjestuse määramine lohistades

...

ja sorteerimine tähestikulises jrk - Ü_uus.mp4
width800
height500

II järjekorra muutmine kaaluga

...