Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Multimedia
nameveebivormi loomine ja muutmine - Ü.mp4
width800
height500

II osa. Veebivormi seadistamine (e-mail ja

...

veebivormi avaldamine avaldamine) ja kuvamine sündmuse juures

NB! Videos näidatud E-mail from address on muudetud Reply to addressiks. See on e-mail, kuhu on võimalik registreerujal vastata.

...