Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Märts 2017

ID 4428 test keskkonnas

Tekstiosa valiku ülesandeid on võimalik mitmel erineval viisil koostada, mille peamised variandid on siin järgnevalt ära toodud.

Multimedia
nameEIS_TOV (convert-video-online.com).mp4
width900
height640

Sisukord:

Children Display
alltrue
depth3