Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ülesandepanka pääsemiseks valitakse menüüst „Ülesandepank". Avaneb lehekülg, kus on võimalik ülesandeid otsida, luua uusi ülesandeid, importida ülesandeid failist ning hallata ülesannete ühiseid faile.

Sisukord:

Children Display
alltrue
depth3