Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ülesande väljundi grupis on arvutatud väärtuse sisuplokk, mis ei ole sisuliselt interaktsioon, kuid muus osas sarnaneb interaktsiooni küsimustele (sellel on vastus ja hindamismaatriks).

Sisukord:

Children Display
alltrue
depth3