Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
title… testi ajal tekib mingi aeg, kus õpilane ei saa testi lahendada, kuid testi lahendamiseks on ette nähtud piiraeg.

Lahendus: Õpetaja saab vajadusel õpilasele tasemetöö tegemiseks aega juurde anda. Selleks klõpsab oma arvutis testi läbiviimise lehel õpilase rea lõpus nupul “Lisaaeg”. Lisaaega tähistatakse tt.mm, nt kui testi administraator märgib sinna 00.15, saab õpilane juurde 15 minutit. Kui õpilane lahendab testi, siis selleks, et lisaaeg talle juurde arvutataks, klõpsama nupul “Katkestan testi sooritamise” ning “Jätkan”.

Testi administraator märgib õpilase nime taga olevasse lahtrisse “Märkused” põhjenduse lisaaja andmise vajaduse kohta.


Expand
title... õpetaja on protokolli täites kogemata õpilase poolelioleva testisoorituse lõpetanud

Lahendus: Õpetaja teeb testi läbiviimise lehel õpilase nime ees linnukeseja klõpsab all nupul "Ava lõpetatud test". Õpilane värksendab lehte ning klõpsab nupul "Jätkan".