Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Testid –> Testi läbiviimine ja hindamine.
 • Klõpsata leitud testil.
 • Avanenud nimekirjade vormil märkida õpilased või vajutada lehe allservas Vali kõik –> Luba alustada.
 • Nüüd saavad õpilased EISi sisse logida ja alustada testi sooritamisega.
 • Kui testimiseks ettenähtud aeg on otsas või kõik sooritajad on testi lõpetanud (testi olek Tehtud), märkida sooritajad, kes pole veel testi sooritamist alustanud –> Lõpeta test.
 • Nuppude seletused:
  • Märkus – võimalik lisada soorituse juurde märkus, mida näeb ka sooritaja.
  • Lisaaeg – kui testile on määratud piiraeg, siis võib vajadusel mõnele sooritajale anda pikemat aega.
  • Vali kõik – tehakse märge kõigi sooritajate nimede ette.
  • Luba alustada – lubab valitud sooritajatel testi sooritamist alustada.
  • Eemalda – eemaldatakse valitud sooritaja testilt, tulemust ei arvutata.
  • Lõpeta test – valitud sooritajate test lõpetatakse ja sooritaja ei saa enam vastuseid salvestada. Oluline, kui testi sooritamiseks ettenähtud aeg on täis.
  • Testiparoolid – valitud sooritajatele genereeritakse uude aknasse testi lahendamiseks ja testi tulemuste vaatamiseks salasõnad.

Testi hindamine

 • Testid –> Testi läbiviimine ja hindamine.
 • Klõpsata leitud testil.
 • Avanenud sooritajate vormilt minna sakile Hindamine.
 • Ülemine tabel on ülesannete tabel. Siin on näha hinnatud ülesannete statistika. Ülesandel klõpsates avaneb vorm, kus on näha kõigi testi lõpetanud sooritajate vastused sellele ülesandele. Kui ülesanne ei ole arvutihinnatav, on samas võimalik vastuseid hinnata ja nende kohta märkusi kirjutada, mida sooritaja näeb hiljem oma vastuseid vaadates.
 • Nuppude seletused:
  • Kinnita hindamine – kontrollib, et hinnatud oleksid kõik mitte-arvutihinnatavad selle ülesande vastused.
  • Salvesta – salvestab mitte-arvutihinnatavad ülesannete hindamised, ei kontrolli, et kõik vastused oleksid hinnatud.
  • Järgmine – liigub järgmisele ülesandele.
 • Alumine tabel on testitööde tabel. Siin on näha testi lõpetanud sooritajate loetelu koos tulemustega ülesannete kaupa. Nimel klõpsates avaneb testitöö, kus on näha kõik sooritaja antud vastused. Kui mõni ülesanne ei olnud arvutihinnatav, siis on võimalik samas vastuseid hinnata ja nende kohta märkusi kirjutada. Märkust näeb õpilane oma testi tulemuse juures.
 • Nuppude seletused:
  • Mine järgmisele ülesandele – liigub sama soorituse järgmisele ülesandele, mida on võimalik vaadata ja hinnata.
  • Kinnita hindamine – kontrollib, et hinnatud oleksid selle soorituse kõik mitte-arvutihinnatavate ülesannete vastused ning avab testitööde loetelu.
  • Kinnita hindamine ja alusta järgmist – kontrollib, et hinnatud oleksid selle soorituse kõik mitte-arvutihinnatavate ülesannete vastused ning liigub järgmisele testitööle.
  • Peata – salvestab hindamised, ei kontrolli, et kõik vastused oleksid hinnatud.
  • Peata ja alusta järgmist – salvestab hindamised, ei kontrolli, et kõik vastused oleksid hinnatud ja liigub järgmisele testitööle.

...