Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Testid –>Testide loetelu leida otsitav test ja sellel klõpsata.
  • Sakis Eelvaade on näha test nii nagu see kuvatakse õpilasele.
  • Sakis Testi sisu on kuvatud testi kuuluvad ülesanded ning neid on võimalik ka ühekaupa vaadata.
  • Sakis Nimekirjad saab vaadata varem sama kasutaja poolt koostatud testi sooritajate nimekirja ja lisada uusi sooritajaid ehk registreerida õpilasi testi sooritama. Selleks lisada sooritajad (klassi kaupa registreerimisel kasutada nuppu EHISest). Süsteem annab vaikimisi nimekirjade nimetuse Nimekiri.
  • Et eri aegadel eri klassidega läbi viidud nimekirjad omavahel sassi ei läheks, tuleks nupuga Muuda nimekirja nimetus anda nimekirjale uus pealkiri, nt „2015/2016 6.A klass“
  • Kui testile on registreeritud õpilasi, tekib üles veel kaks sakki: Läbiviimine ja Hindamine.

...