Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Nupp „Kinnita avaldus“ kinnitab avalduse ja kasutaja viiakse tagasi registreeringute loetellu. Testil osalemiseks peab avaldus olema kinnitatud.

Olemasoleva registreeringu vaatamine

...