Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

I Sisuleht lihtne loomine ja määramine menüüsse

Multimedia
nameSisuleht lihtne pildita loomine ja lisamine menüüsse - K.mp4
width800
height500

II Sisuleht lihtne tüübi muutus pildiga → pildita (tekst kuvatakse täislaiuses)

NB! Pildid loovad lõppkasutaja jaoks veebilehest parema visuaali kui täistekst. 

Multimedia
nameSisulehekülg tüüpide muutmine - Sisuleht lihtne ja pildita - K.mp4
width800
height500