Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
absoluteUrltrue

Artiklid

https://opleht.ee/2019/06/muutunud-opikasitus-21-oppija-oma-rada-hakkame-pihta/

Sihtgruppide kirjeldused

Detailsed kirjeldused sihtgruppide eesmärkidest ja vajadustest on kirjeldatud UX analüüsi projektis: Kasutajasegmendid .

...