Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • lahendada seda testi, mille jaoks on testiparool loodud
 • vaadata selle testi tulemusi

 


Tsentraalse testi testiparoole saab luua kooli administraator ja koolijuht. Selleks

 • valida EKK testid -> Testi läbiviimise korraldamine
 • klõpsata sobival testil
 • õpilaste nimekirja lehel klõpsata nimekirja all nupul „Vali kõik“ ning seejärel nupul „Testiparoolid“
 • uues aknas avaneb õpilaste nimekiri infoga, kas sellele testile on testiparoolid loodud
 • klõpsata nimekirja all nupul „Genereeri testiparoolid“ ning „Trüki“

 


Tsentraalse testi (nt tasemetöö) administraatoril tuleb testiparoolide loomiseks

 • valida EKK testid -> Kirjaliku e-testi läbiviimine
 • klõpsata sobival testil
 • õpilaste nimekirja lehel klõpsata nimekirja all nupul „Vali kõik“ ning seejärel nupul „Testiparoolid“
 • uues aknas avaneb õpilaste nimekiri infoga, kas sellele testile on testiparoolid loodud
 • klõpsata nimekirja all nupul „Genereeri testiparoolid“ ning „Trüki“

 


Testi administraator saab kirjaliku e-testi läbiviimise lehel paroolid luua ka paar päeva enne testi toimumist.

Õpetajatele kasutada antud testidel saab õpetaja luua testiparoolid testi läbiviimise lehel.