Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EstCORE 2 rakendamiseks vajalikud teenusedon seotud järgmiste teenustega.

Õpiraja korjamise teenus

Õpiraja korjamise teenus korjab õppija ja õpetaja teekonda digikanalites ja teeb selle kättesaadavaks (õpi)analüütika jaoks.

Teenuse kohta loe lähemalt: Õpiraja teenus.

Õppematerjali märgendamise teenus

...

Õppematerjali metainfo korjamise teenus


Õpiraja korjamise nõusolekuteenus

Õpiraja korjamise lihtsustamiseks kasutatakse küpsiseid. Selleks, et jagada oma õpirada, selleks on vaja nõustuda õpiraja teenuste küpsistega. Vaata ka ülevaadet milliseid küpsiseid kasutatakse õpiraja korjamiseks ja teistes HITSA rakendustes.


Personaalsete õpiradade koostamise teenus

...

teenus


Õpianalüütika teenus