Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EstCORE 2 on seotud järgmiste teenustega rakendamisel vajalikud teenused.

Õpiraja korjamise teenus

Paigaldatuna õppematerjalile toetab õpiraja Õpiraja korjamise teenus (Learning Pixel) automaatselt järgnevat kahte sündmust:

  • pageload sündmus saadetakse digitaalse õppematerjali veebilehe laadimisel,
  • pageclose sündmus saadetakse siis kui veebileht suletakse või sellelt navigeeritakse eemale.

Need sündmused teisendatakse xAPI lauseteks ja lisatakse õpikogemuse andmebaasi järgneva skeemi alusel. 

Code Block
//lisa teisendamise pseudokood ja näited

Samas võimaldab Learning Pixel teenus õppematerjalist täiendavaid sündmuseid, mis samuti teisendatakse xAPI lauseteks.

Code Block
edux('event', 'reservation_requested')

Lisaks saab sündmusele anda kaasa parameetri kas stringina või JSON'is.

Code Block
edux('event', 'reservation_requested', {someData: 1, otherData: 'cool'})
edux('event', 'reservation_requested', {someData: 1, otherData: 'cool'})

EstCORE 2 raames on vaja täpsustada JSON skeem ja sündmuste nomenklatuur ja teisendused xAPI lauseteks. 

Õppematerjali märgendamise teenus

...

korjab õppija ja õpetaja teekonda digikanalites ja teeb selle kättesaadavaks (õpi)analüütika jaoks.

Teenuse kohta loe lähemalt: Õpiraja teenus.

Õppematerjali märgendamise teenus


Õppematerjali metainfo korjamise teenus


Õpiraja korjamise nõusolekuteenus

Õpiraja korjamise lihtsustamiseks kasutatakse küpsiseid. Selleks, et jagada oma õpirada, selleks on vaja nõustuda õpiraja teenuste küpsistega. Vaata ka ülevaadet milliseid küpsiseid kasutatakse õpiraja korjamiseks ja teistes HITSA rakendustes.


Personaalsete õpiradade koostamise teenus

...