Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NB! Kuna süsteemselt on määratud kindlale tüübile kindel URL alias, siis iga kord kui salvestate sakkidega sisulehe, muutub URL vaikimisi tüübile määratud URLiks. 

NB2! Kuna tegemist on väikese häkiga, siis mobiilses vaates on viide osade tüüpide puhul algsele sisutüübile (nt veel kooli väljaandeid). Desktop vaates seda välja ei kuvata.

Image AddedSoovitame kasutada sisutüüpe: Õpilaskodu, Sport, Koostöö


I Kindlat tüüpi sakkidega sisulehe kasutamine teise lehena

...