Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Klõpsa nupul Sooritamiseks suunamine –> avanevalt lehelt vali Õpilaste rühmast (kui õpilaste rühmi ei ole enne loodud, siis EHISest).
 • Avaneb aken Sooritajate lisamine –> vali rippmenüüst õpilaste rühm –> kuvatakse antud rühma õpilaste nimekiri ja soorituskeel(ed) –> vajadusel eemalda õpilasi nimekirjast või muuda soorituskeelt –> klõpsa nupul Salvesta.
 • Süsteem annab vaikimisi nimekirja nimetuseks Nimekiri. Et eri aegadel ja eri klassidega läbiviidud testid omavahel segamini ei läheks, tuleb Nimekirja nimetuse real nupu Muuda abil anda nimekirjale uus nimetus.
 • Kui ülesanded on suunatud õpilastele lahendamiseks testina ja õpilased võivad testi sooritamist alustada kohe, siis klõpsa nupul Luba kohe alustada.
  • Kui õpetaja soovib anda alustamise luba hiljem, nt registreerib õpilased varem, kuid soovib testi läbi viia tunnis, siis alustamise luba ei ole vaja kohe anda.
  • Testi saabudes vali õpetaja töölaualt Lahendamisel jagamised alt test –> vali sakk Nimekiri –> klõpsa nupul Luba kohe alustada.
  • Testi alustamist saab lubada ka sakis Läbiviimine, täpsemat juhised vt siit.
 • Kui ülesanded on suunatud õpilastele lahendamiseks ülesannetena, siis saavad õpilased alustada ülesannete lahendamist kohe pärast nimekirja salvestamist.

...