Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kui ei ole veel jõudnud infot kokku koguda, anna klassijuhatajatele ülesanne koguda kokku oma klassi puudutav koduõppeks vajalik info (näidisankeet). Klassijuhataja peab olema valmis vanematele helistama ja vastava info ka telefoni teel kokku koguma, kui lapsevanematel pole ankeeti täita võimalik.
  • Samal ajal kogu kokku info õpetajate valmisoleku kohta (näidisankeet).
  • Looge andmetabel ehk nn koduõppe tunniplaan, kuhu on koondatud kogu vajalik info, siis saate hakata järkjärgult kõiki vajalikke ülesandeid lahendama.

...