Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EstCORE 2 rakendamiseks vajalikud teenused.on seotud järgmiste teenustega rakendamisel vajalikud teenused.

Õpiraja korjamise teenus

Paigaldatuna õppematerjalile toetab õpiraja korjamise teenus (Learning Pixel) automaatselt järgnevat kahte sündmust:

  • pageload sündmus saadetakse digitaalse õppematerjali veebilehe laadimisel,
  • pageclose sündmus saadetakse siis kui veebileht suletakse või sellelt navigeeritakse eemale.

Need sündmused teisendatakse xAPI lauseteks ja lisatakse õpikogemuse andmebaasi järgneva skeemi alusel. 

Code Block
//lisa teisendamise pseudokood ja näited

Samas võimaldab Learning Pixel teenus õppematerjalist täiendavaid sündmuseid, mis samuti teisendatakse xAPI lauseteks.

Code Block
edux('event', 'reservation_requested')

Lisaks saab sündmusele anda kaasa parameetri kas stringina või JSON'is.

Code Block
edux('event', 'reservation_requested', {someData: 1, otherData: 'cool'})
edux('event', 'reservation_requested', {someData: 1, otherData: 'cool'})


EstCORE 2 raames on vaja täpsustada JSON skeem ja sündmuste nomenklatuur ja teisendused xAPI lauseteks. 

Õppematerjali märgendamise teenus

...

Personaalsete õpiradade koostamise teenus

...

teenus


Õpianalüütika teenus