Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Tähelepanu: USER_ID väärtus peaks olema unikaalne, kestev (persistent) ja isiku tuvastamist mittevõimaldav kasutaja identifikaator, mis esitab külastajat või kasutajat that represents a user or signed-in account across devices. eri seadmetes.

Õpiraja teenuse kaudu õppevara metainfo lisamine

...