Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EstCORE 2 on seotud järgmiste teenustega rakendamisel vajalikud teenused.

Õpiraja korjamise teenus

Paigaldatuna õppematerjalile toetab õpiraja korjamise teenus (Learning Pixel) automaatselt järgnevat kahte sündmust:

  • pageload sündmus saadetakse digitaalse õppematerjali veebilehe laadimisel,
  • pageclose sündmus saadetakse siis kui veebileht suletakse või sellelt navigeeritakse eemale.

Need sündmused teisendatakse xAPI lauseteks ja lisatakse õpikogemuse andmebaasi järgneva skeemi alusel. 

Code Block
//lisa teisendamise pseudokood ja näited

Samas võimaldab Learning Pixel teenus õppematerjalist täiendavaid sündmuseid, mis samuti teisendatakse xAPI lauseteks.

Code Block
edux('event', 'reservation_requested')

Lisaks saab sündmusele anda kaasa parameetri kas stringina või JSON'is.

Code Block
edux('event', 'reservation_requested', {someData: 1, otherData: 'cool'})
edux('event', 'reservation_requested', {someData: 1, otherData: 'cool'})

EstCORE 2 raames on vaja täpsustada JSON skeem ja sündmuste nomenklatuur ja teisendused xAPI lauseteks. Õpiraja korjamise teenus korjab õppija ja õpetaja teekonda digikanalites ja teeb selle kättesaadavaks (õpi)analüütika jaoks. Vt 

Õppematerjali märgendamise teenus

...