Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Õpiraja korjamise teenus korjab õppija ja õpetaja teekonda digikanalites ja teeb selle kättesaadavaks (õpi)analüütika jaoks. Vt 

Teenuse kohta loe lähemalt: Õpiraja teenus.

Õppematerjali märgendamise teenus

...