Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kasulikud lingid haridusvaldkonnas

ProgeTiiger

Haridusvaldkonna arhitektuur ja koosvõime

Hariduse IT-teenused

Rajaleidja – rajaleidja.ee

...

Education Estonia – educationestonia.orgHariduse IT-teenused – https://projektid.edu.ee/display/HTK/Harno+IT-teenuste+kataloog

Kasulikud lingid noortevaldkonnas

...