Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • klõpsata testi läbiviimise korraldamise lehel korraldamata testiosal
  • õpilaste nimekirja alla klõpsata nupul "Kopeeri korraldus" , juba ja seejärel avanenud aknas korraldatud testiosa real klõpsata nupul "Kopeeri"

...