Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Arhitektuur aitab hallata keerukust

Kui ei ole võimeid, ei saa olla ka koosvõimet

Riigi infosüsteemi arhitektuuri visioon Next Generation Digital Government Architecture.pdf

Otsi sellest dokumentatsioonist

  • No labels