Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NB! Sakkidega sisulehtede päised tuleb aktiveerida, et sakke lehel kuvataks (vt osa II)

NB2! Mobiilses vaates avalehel väljakuvatud valdkonna pildid tulenevad ajaliselt esimesena sellele valdkonnale lisatud erialale (sakile) lisatud pildist. 

Osa I. Sakkidega sisulehe loomine

Osa II. Sakkidega sisulehe päise aktiveerimine.

  • No labels