Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppevideod on mõeldud aitamaks ehitada üles hardisuasutuste veebiplatvormile kooli veebileht. See on lisamaterjal visuaalsetele ja  pdf formaadis kasutusjuhenditele.

Kutse- ja rakenduskõrgkoolide instantsi videod leiab siit: Õppevideod kutse- ja rakenduskõrgkooli näitel

Üldhariduskoolide instansi videod leiab siit: Õppevideod üldhariduskooli näitel

  • No labels